Keller & Kalmbach GmbH

Keller & Kalmbach 

 

Firma Keller & Kalmbach bola založená v roku 1878 a dnes patrí k vedúcim veľkoobchodným podnikom pre spojovací materiál, skrutky, utesňovaciu techniku, hmoždinky, kreslené diely, ručné náradie, elektrické náradie, zdvíhacie zariadenia, ochranné pomôcky pri práci, prevádzkové zariadenia, chemické produkty atď.

Od roku 1988 sa Keller & Kalmbach vyvinul na špecialistu v oblasti manažmentu C - dielov. Viac ako 2.000 zrealizovaných projektov a viac ako 2.200.000 doplnení ročne hovoria samé za seba.

Keller & Kalmbach zamestnáva 900 zamestnancov a docieľuje ročný obrat 333 miliónov Euro. Firma je segmentovaná do troch oblastí podnikania Automotive, priemysel a remeslo.


Automotive

Pre výrobcov automobilov a ich dodávateľov ponúka Keller & Kalmbach široký dodávateľský program – vrátane zvláštnych/kreslených dielov. Dodávky sa uskutočňujú na základe objednávok alebo v rámci logistických konceptov C-dielov pre výrobu a údržbu.


Priemysel

Keller & Kalmbach ponúka pre priemysel široký dodávateľský program a disponuje s veľkým know-how pri kreslených dieloch. Dodávky sa uskutočňujú na základe objednávok alebo pre výrobu a údržbu v rámci logistických konceptov C-dielov.


Remeslo

Keller & Kalmbach ponúka pre remeselnú výrobu široký dodávateľský program s viac ako 100.000 druhmi tovarov ako aj mnohopočetné služby vyšpecifikované pre zákazníka a modulárny KKL – skladovací systém so skenovacím riešením.Keller & Kalmbach GmbH | Oderská 333/5 | CZ-196 00 Praha 9 | Tel.: +420 222 747 021 | info.cz@keller-kalmbach.com